Tour detail page

View photos

เยือนถิ่นแดนอีสาน บุรีรัมย์ - ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ - มหาสารคาม 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

โดย Wholesale Tour Thai Co.,ltd.

เสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์|วัดเขาพระอังคาร |ปราสาทหินพนมรุ้ง|สนามฟุตบอล Chang Arena |วัดป่ากุง | วัดป่าโนนสวรรค์ | พระมหาเจดีย์ชัยมงคล | ถ้ำเหล็กไหล | พิพิธภัณฑ์สิรินธร | พระพุทธมงคล หลวงพ่อยืน | วัดหนองหูลิง

 • ทัวร์ : ไทย
 • เมือง :
 • รหัสทัวร์ : WTBSV-VN003

 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ช่วงการเดินทาง

เลือกวันเดินทางเพื่อดูราคา

= ที่ว่าง จองได้เลย
= กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
พ.ย. 63
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526
27
2829
30      

กิจกรรม (3 วัน 2 คืน)

 • 1
  • 06.00น.
   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ
  • 06.30น.
   ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครราชสีมา โดยรถตู้ปรับอากาศ
  • นำท่านเดินทางสู่ สวนน้าชาติ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชราชสีมา เพื่อพักเปลี่ยนอิริยาบถ และแวะถ่ายรูปแกะสลักของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ผู้ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ที่บริเวณสวนน้าชาติ รูปปั้นจะมีลักษณะน้าชาติท่ากอดอก ยืนพิงรถมอเตอร์ไซค์ รูปปั้นนี้แกะสลักจากหินทรายสีเขียว ซึ่งแหล่งหินชนิดนี้จะสามารถพบได้ที่จังหวัดนครราชสีมา
  • นำท่านเดินทางสู่ สวนน้าชาติ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชราชสีมา เพื่อพักเปลี่ยนอิริยาบถ และแวะถ่ายรูปแกะสลักของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ผู้ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ที่บริเวณสวนน้าชาติ รูปปั้นจะมีลักษณะน้าชาติท่ากอดอก ยืนพิงรถมอเตอร์ไซค์ รูปปั้นนี้แกะสลักจากหินทรายสีเขียว ซึ่งแหล่งหินชนิดนี้จะสามารถพบได้ที่จังหวัดนครราชสีมา
  • จากนั้นนำท่านเดินสู่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำท่านชมความสวยงามของเสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดเช็คอินท์และLandmarkแห่งใหม่ ที่ไม่ต้องไปถึงไอซ์แลนด์ ความสวยงามของเสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟบุรีรัมย์จะเป็นผนังหินมีลักษณะคล้ายกับแนวแท่งหิน Gerduberg Cliff ในประเทศไอซ์แลนด์ เสาหินบะซอลต์เกิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินอัคนีที่แตกแยกเป็นแท่งยาวคล้ายเสาตั้งเรียงติดต่อขนานกันมีขนาดสม่ำเสมอเป็นรูปทรงเรขาคณิต แต่ละเสามีหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยมโดยทั่วไปมักพบเป็นรูปสี่เหลี่ยมถึงหกเหลี่ยมเกิดจากการแปรสัณฐานเนื่องจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดหรือลาวาในขณะเย็นตัวจะมีการหดตัวเกิดขึ้นพร้อมกันไปด้วย ทำให้เกิดเป็นรอยแยกรูปเสาอันสวยงาม ถือเป็นจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์เลยทีเดียว
  • เที่ยง
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  • 15.00 น.
   นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดเขาพระอังคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสักการะพระพุทธบาทจำลอง และใบเสมาที่แกะสลักจากหินภูเขาไฟ อายุราวกว่า1,300 ปี ก่อนที่จะมีการสร้างวัดเขาพระอังคารขึ้นในบริเวณนี้ มีหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณ โดยได้พบโบราณวัตถุคือใบเสมาหินบะซอลต์สมัยทวารวดีซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยตั้งอยู่รอบอุโบสถ ใบเสมาเหล่านี้มีภาพสลักรูปบุคคล สถูป ดอกบัว และธรรมจักร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 อายุประมาณ 1,300 ปี อีกทั้งในประวัติลายแทงธาตุพนมกล่าวว่าเมื่อ พ.ศ.8 มีการนำพระอังคารธาตุ (เถ้ากระดูก) ของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานที่เขาลูกนี้ จนถึง พ.ศ. 2520 พระอาจารย์ปัญญา วุฒิโธ จึงได้มาสร้างวัดบนยอดเขา และนำพระอังคารธาตุขึ้นบรรจุในสถูปบนยอดของอุโบสถที่สร้างขึ้นโดยนำศิลปะสมัยต่างๆ มาผสมผสานกันภายในบริเวณวัด วัดเขาอังคาร หรือ วัดเขาพระอังคาร เป็นวัดที่มีวัตถุธรรมความสวยงามของวัดพุทธศิลป์สร้างมานานในยุคที่ขอมเรืองอำนาจความสวยงามของวัดพุทธศิลป์ผสมศิลป์ขอม แนวเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ส่วนสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่เห็นในวัดปัจจุบัน ส่วนใหญ่สร้างใหม่ทับของเก่า มีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัย ดูสวยงามแปลกตา เป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ มีโบสถ์ ศาลา และอาคารต่างๆ ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 320 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างมาในสมัยเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง หรือในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ เป็นวัดที่มีความสวยงาม ใหญ่โตแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเรื่องราวชาดกเป็นภาษาอังกฤษ ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว พระพุทธ 109 องค์ พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์ เทวรูปเจ้าเมืองขอม ฯลฯ
  • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังนำท่านเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณที่มีความงดงาม และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ หนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (ตรีมูรติ) ลัทธิไศวะนิกาย เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นสัญลักษณ์ของ ศูนย์กลางจักรวาล
  • เย็น
   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  • ที่พัก
   นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมนางรอง หรือเทียบเท่า
 • 2
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • 07.00 น.
   ออกเดินทางจากที่พัก
  • 08.00 น.
   นำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลช้างอารีนา มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีกทั้งยังเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่า ซึ่งจุผู้ชมได้มากที่สุดประมาณ 32,000 ที่นั่ง และยังได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ดส์ ว่าเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าที่ใช้เวลาสร้างน้อยที่สุดในโลก คือ 256 วัน นอกจากนี้ สนามช้างอารีนายังเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยไม่มีลู่วิ่งข้างสนาม ทำให้แฟนบอลเกาะติดสนามใกล้ชิดทีมฟุตบอลโปรดของตัวเองมากขึ้น นอกจากภายในสนามแล้วส่วนประกอบบริเวณนอกสนามก็มีมีพื้นที่มากมายให้เดินเก็บบรรยากาศ รวมทั้งร้านขายของที่ระลึกของสโมสร หรือ Buriram United Mega Store ตั้งอยู่ด้านหน้าสนาม ขายของที่ระลึกต่างๆ เช่น เสื้อ พวงกุญแจ หมวก กระเป๋า เป็นต้น ซึ่งตอนนี้เสื้อและของที่ระลึกประจำสโมสรเลยกลายเป็นของฝากประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไปเรียบร้อยแล้ว *** หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าด้านในได้ เนื่องจากมีการแข่งฟุตบอล ขออนุญาตทำท่านชมด้านนอก ***
  • 10.30 น.
   นำท่านเดินทางสู่วัดป่ากุง บุโรพุทโธแห่งแดนอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง หรือวัดประชาคมวนาราม เจดีย์ขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่สวยงาม และยิ่งใหญ่ โดยจำลองแบบ การก่อสร้างมาจากบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย และได้แบ่งเป็นทั้ง 7 ชั้น โดยก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 ที่มาของการก่อสร้างเจดีย์หิน คราวเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเกจิอาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานชื่อดังแห่งภาคอีสานได้ไปปฏิบัติศาสนกิจจำพรรษาที่ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ.2531 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ภายในองค์เจดีย์นั้นได้แกะสลักเรื่องราวในสมัยองค์พระพุทธองค์และเหตุการณ์ต่างๆ บรรยากาศเงียบสงบ เมื่อเจดีย์กระทบกับแสงพระอาทิตย์ทำให้เจดีย์นั้น มีสีทองอรามตามาก จากนั้นนำท่านเดินเล่น ถ่ายรูปที่ แลนด์มาร์กสุดชิคแห่งใหม่ กับผลงานกราฟิตี้บนกำแพงที่ยาวที่สุดในอีสาน ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเช็กอินและถ่ายรูปกันแบบเพลิน ๆ
  • เที่ยง
   ทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  • 13.30
   จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังวัดป่าโนนสวรรค์หรือวัดหม้อดิน เป็นวัดขนาดใหญ่สร้างมาจากนิมิตของพระครูจันทสุวรรณคุณ (หลวงปู่คำปั่นจันทฺโชโต) เจ้าอาวาส โดยใช้หม้อดินของชาวบ้านมาประดับตกแต่งจึงดูสวยงามแปลกตา เจดีย์ประธานหลายชั้นทางเข้าจะเป็นปากหนุมานแต่ละชั้นจะมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ซุ้มประตูวัดมีเต่ายักษ์ 2 ตัว ดูคล้ายศิลปะทางขอมและอินเดีย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังพระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม มียอดฉัตรสร้างจากทองคำ หนัก 60 กิโลกรัม นำท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ นำท่านชมพุทธสถานภูดานไห ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสักการะขอพร องค์เจดีย์พระธาตุเตโช ภายในถ้ำเหล็กไหล
  • เย็น
   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  • ที่พัก
   นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมนารายณ์เลอบัว หรือเทียบเท่า
 • 3
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • 08.00 น.
   ออกเดินทางจากที่พัก
  • นำท่านเดินทางไปยัง วัดพุทธนิมิต ชมอุโบสถไม้งามวิจิตร นมัสการ ขอพรจากพระพุทธนิมิตเหล็กไหล วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดที่ประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์” ที่แกะสลักบนแผ่นผาอายุนับพันปี สันนิษฐานว่าเป็นพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า มีลักษณะพระเศียรไม่มีเกตุมาลา นอนตะแคงซ้าย พระเศียรหนุนทับต้นแขน โดยท่อนแขนที่หนุนพระเศียรไม่ได้ตั้งขึ้นและพระหัตถ์ไม่ได้รองรับพระเศียร ความยาวตลอดองค์พระ 2 เมตร สูง 0.5 เมตร มีทองคำเปลวปิดอยู่ทั่วองค์ ซึ่งมีตำนานเล่าว่า พระพุทธไสยาสน์ที่สลักบนแผ่นผานี้ สร้างขึ้นหลังการสมโภชองค์พระธาตุพนมเล็กน้อย ประมาณปี พ.ศ. 8 โดยกลุ่มคนที่จะเดินทางไปร่วมสร้างพระธาตุพนม แต่ไปไม่ทันถึงที่หมายองค์พระธาตุพนมก็ได้สร้างเสร็จเสียก่อน จึงร่วมกันสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ขึ้นมา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม ไหว้พระพุทธมงคล หลวงพ่อยืน ซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมล้อมรอบ หลวงพ่อพระยืน วัดสุวรรณาวาส หลวงพ่อพระยืน วัดพุทธมงคล ทั้งสองพระองค์ทรงอานุภาพ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นปูชนียวัตถุ ที่ควรแก่กาสักการะเคารพบูชายิ่ง ทั้งสององค์นี้ชาวบ้านนิยมเรียกกัน ว่า " หลวงพ่อพระยืน " เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นมิ่งขวัญเป็นที่พึ่งพาทางใจของชาวพุทธ ทุกถ้วนหน้าโดยเฉพาะ ชาวกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ เป็นปรางสรงน้ำ มีความสูงตลอดองค์ประมาณ 8 ศอก กว้าง 2 ศอก พระเนตรและเนื้อองค์พระ สร้างด้วยศิลาแลงอย่างดี เป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในสมัยขอมก่อนยุคสุโขทัย
  • เที่ยง
   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
  • 13.30 น.
   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ โดยแวะชมอุโบสถแปลกตาไม่เหมือนใคร ณ ด้วยรูปทรงเรืออนันตนาคราช ที่สร้างขึ้นมาจากพลังศรัทธาพระอุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอร่าม สร้างและตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง ทำให้วัดหนองหูลิง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม กลายเป็นหนึ่งในวัดต้องห้ามพลาดมาเยี่ยมชมของจังหวัด
  • 14.30 น.
   สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  • 23.30 น.
   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

โรงแรมที่พักและมื้ออาหาร

วันที่ โรงแรม มื้ออาหาร
เช้า กลางวัน ค่ำ
1 นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมนางรอง หรือเทียบเท่า
2 นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมนารายณ์เลอบัว หรือเทียบเท่า
3 -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

ประสบการณ์ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Sign In THAI HOLIDAY TOUR