โปรแกรมทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันตก9 วัน 6 คืนซาน ฟราน – ลาส เวกัส – แอลเอโดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)<<เที่ยวซาน ฟรานซิสโก สะพานโกลเด้นเกท ชมแกรนด์แคนย่อน >>(ทัวร์ BR-SFO01)

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันตก9 วัน 6 คืนซาน ฟราน – ลาส เวกัส – แอลเอโดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)<<เที่ยวซาน ฟรานซิสโก สะพานโกลเด้นเกท ชมแกรนด์แคนย่อน >>(ทัวร์ BR-SFO01)

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตก เที่ยวซาน ฟรานซิสโก - ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ-ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท - เฟรสโน -BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส-ชมแกรนด์แคนย่อน - เดินบนSkywalk -ลาส เวกัส - Ontario Mills – อนาแฮม-เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค-อนาแฮม – Hollywood Boulevard–โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล กำหนดการเดินทาง 17-25 ต.ค., 18-26 ต.ค.,//8 – 16พ.ย., 22 – 30 พ.ย. 57//27 ธ.ค. 2557 – 4 ม.ค. 2558

ราคา(เริ่มที่) : 85,900 บาท
ทัวร์เอเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันออกวอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า นิวยอร์ก9 วัน 6 คืนโดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)<<ชมความสง่างามเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรีย์วอชิงตัน ดี ซี (Washington Monument) >>(ทัวร์ IAD-CA001)

ทัวร์เอเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันออกวอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า นิวยอร์ก9 วัน 6 คืนโดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)<<ชมความสง่างามเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรีย์วอชิงตัน ดี ซี (Washington Monument) >>(ทัวร์ IAD-CA001)

ทัวร์เอเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันออกวอชิงตัน ดีซี-ทำเนียบขาว – อนุสรณ์สถานลินคอล์น - สถาบันสมิทโซเนียน -วอชิงตัน ดีซี – แฮรสเบิร์ก – บัฟฟาโร่-น้ำตกไนแอการ่า – คอร์นนิ่ง-OUTLET – นิวยอร์ก-ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – ไทม์ สแควร์-อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ กำหนดการเดินทาง 12-20 ต.ค. /1- 8 พ.ย., 14-22 พ.ย. 57 30 พ.ย. - 8 ธ.ค., 19 -27 ธ.ค. 57

ราคา(เริ่มที่) : 77,900 บาท
ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันออกวอชิงตัน ดี.ซี. ไนแองการ่า นิวยอร์ก10 วัน 6 คืนโดยสายการบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ (EY)<<อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ(Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ>>

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันออกวอชิงตัน ดี.ซี. ไนแองการ่า นิวยอร์ก10 วัน 6 คืนโดยสายการบิน เอทิฮัท แอร์เวย์ (EY)<<อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ(Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ>>

วอชิงตัน ดี.ซี.-แฮริสเบิร์ก – โรงงานช็อคโกแล๊ต - บัฟฟาโร่ – น้ำตกไนแองการ่า – คอร์นนิ่ง – โรงงานแก้ว-คอร์นนิ่ง – OUTLET – เที่ยวนิวยอร์ก – เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – ไทม์ สแควร์-- ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งอิสรภาพ – ดี.ซี. – ทำเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอล์น-National museum of Natural History – พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ กำหนดการเดินทาง 21 – 30 ต.ค. 2557

ราคา(เริ่มที่) : 79,900 บาท
ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันออกนิวยอร์ก ไนแอการ่า วอชิงตัน ดี.ซี. 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)<<ชมความสง่างามเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรีย์วอชิงตัน ดี ซี (Washington Monument)>>(ทัวร์JFK-BR001)

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกาตะวันออกนิวยอร์ก ไนแอการ่า วอชิงตัน ดี.ซี. 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)<<ชมความสง่างามเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) อนุสาวรีย์วอชิงตัน ดี ซี (Washington Monument)>>(ทัวร์JFK-BR001)

เที่ยวนิวยอร์ก – อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท- ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี ซี -สถาบันสมิธโซเนียน -แฮริสเบิร์ก – บัฟฟาโร่-น้ำตกไนแอการ่า - คอร์นนิ่ง -OUTLET – นิวยอร์ก กำหนดการเดินทาง 17 - 25 ก.ย./ 8 – 16 ต.ค., 22-30 ต.ค., 29 ต.ค. – 6 พ.ย., 5-13 พ.ย.,26 พ.ย.-4 ธ.ค. 2557

ราคา(เริ่มที่) : 79,900 บาท
ทัวร์อเมิกา อเมริกาตะวันตกซาน ฟรานซิสโก - ลาส เวกัส -ลอส แองเจลิส10 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)<<เที่ยวซานฟรานซิสโก - ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ - ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก >>(ทัวร์SFO-CA001)

ทัวร์อเมิกา อเมริกาตะวันตกซาน ฟรานซิสโก - ลาส เวกัส -ลอส แองเจลิส10 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)<<เที่ยวซานฟรานซิสโก - ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ - ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก >>(ทัวร์SFO-CA001)

หอฟ้าเทียนถาน – ซาน ฟรานซิสโก - ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท - เฟรสโน -BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส-ชมแกรนด์แคนย่อน - เดินบนSkywalk -Ontario Mills – อนาแฮม-เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค-อนาแฮม – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – Hollywood Boulevard -ปักกิ่ง – วัดลามะ ยงเหอกง กำหนดการเดินทาง 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557//9 – 17 พฤศจิกายน //11 – 20 ตุลาคม 2557//2 -10 ธันวาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 79,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย

ไฮไลท์ ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินไทย (TG)<<นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) สัญลักษณ์ ของเมืองซิดนีย์>>(ทัวร์SYD-TG001)

ไฮไลท์ ซิดนีย์ 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินไทย (TG)<<นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) สัญลักษณ์ ของเมืองซิดนีย์>>(ทัวร์SYD-TG001)

นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) สัญลักษณ์ ของเมืองซิดนีย์ และ สะพานฮาร์เบอร์ (Harbor Bridge) ชมสัตว์พื้นเมืองที่ Koala Park Sanctuary ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ (Blue Mountain) ชมเขาสามอนงค์ (Three Sisters) ต้นกำเนิดตำนานความรักอันแสนเศร้า เลือกซื้อสินค้าในห้างดัง Queen Victoria Building ,ห้าง David Jones หรือซื้อสินค้าราคาย่อมเยาในย่านไชน่า ทาวน์ กำหนดการเดินทาง 22-26 ตุลาคม, 3-7 ธันวาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 55,900 บาท

โปรแกรมทัวร์บรูไน

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-A 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI01)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-A 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI01)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี+บรูไน• โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน”บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต • บาหลี-ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ • บาหลี-หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด • บาหลี-ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ และ Kacak Dance, ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน • บาหลี-พิเศษ...เมนูซีฟู้ดไสตล์บาหลี กุ้งมังกรรวม 500 กรัม ริมชายหาดจิมบารันแสนโรแมนติค • บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque • บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี

ราคา(เริ่มที่) : 24,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-B 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI(ทัวร์ DPS-BI02)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-B 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI(ทัวร์ DPS-BI02)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี+บรูไน • โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน” • บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต และ วัดอุลันดานูบราตัน • บาหลี-ชมวัดหลวง “เบซากีห์” ชมความสวยงาม “นาขั้นบันได” • บาหลี-หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด • บาหลี-ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ และ Kacak Dance, ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน • บาหลี-พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกรรวม 500 กรัม • บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque • บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี

ราคา(เริ่มที่) : 27,900 บาท
ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไนบรูไน+ฟิลิปปินส์ Discovery ASEAN-A 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI06)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไนบรูไน+ฟิลิปปินส์ Discovery ASEAN-A 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI06)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน+ฟิลิปปินส์• โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” • บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque • บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี • ฟิลิปปินส์-ชม เกาะคอร์เรกิดอร์ แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ • ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos • ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต • ฟิลิปปินส์-พิเศษ...ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 08-13 ส.ค.57 (วันแม่แห่งชาติ) , 19-24 ก.ย.57

ราคา(เริ่มที่) : 32,900 บาท
ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน+ฟิลิปปินส์ Discovery ASEAN-B 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI07)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน+ฟิลิปปินส์ Discovery ASEAN-B 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI07)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน
• โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” • บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque • บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี • ฟิลิปปินส์-ชม เกาะคอร์เรกิดอร์ แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ • ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos • ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต • ฟิลิปปินส์-ชมบรรยากาศ Solaire Resort&Casino คาสิโนสุดหรูระดับ 5 ดาว • ฟิลิปปินส์-พิเศษ...ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 04-09 เม.ย.57 วันหยุด วันจักรี ,25-30 เม.ย. 57
วันที่ 11-16 เม.ย.57 วันหยุด วันสงกรานต์

ราคา(เริ่มที่) : 37,900 บาท

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน โดยรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเมืองพระนครธม “แตงโม ทัวร์” นำท่าน•เยือนปราสาทนครวัด ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก •ชมเมืองนครธม ดินแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา •ปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินทรายสีชมพู รัตนะชาติแห่งอารายะธรรมขอม •ปราสาทตาพรหม \"ทูมเรเดอร์\" ปราสาทที่ตกแต่งครอบคลุมด้วยรากไม้ธรรมชาติที่สวยงามและร่มรื่น •นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในเอเชีย •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว •รวมแสตมป์ วีไอพี ต.ม.กัมพูชา นำรถบัสไปรับตรงประตูใหญ่ที่ชายแดน •พิเศษ!! ทานอาหารเย็นแบบบุปเฟ่พร้อมชมระบำนางอัปสราที่ร้าน Tonle Mekong และ Angkor Mondial 2 มื้อ

ราคา(เริ่มที่) : 4,999 บาท

โปรแกรมทัวร์Canada

สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา10 วัน 8 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)<<เที่ยวอุทยานแห่งชาติโยโฮเป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลก>>(ทัวร์YVR-CX001)

สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา10 วัน 8 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)<<เที่ยวอุทยานแห่งชาติโยโฮเป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลก>>(ทัวร์YVR-CX001)

เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) เป็นเมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติช โคลัมเบีย (British Columbia) ชมความสวยงามของสวนบูชาร์ด (Butchart Garden) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เที่ยวอุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ ชมทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ตาทะเลสาบสีเขียวใสมรกต ชมเมืองควิเบก (Quebec) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า กำหนดการเดินทาง 30 กันยายน – 09 ตุลาคม 2557 //14 – 23 , 21 -30 ตุลาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 139,900 บาท
ทัวร์อเมริกา แคนาดานิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 9 วัน 7 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)<<เทพีเสรีภาพ - ไทม์ สแควร์- แคนาดา - น้ำตกไนแอการ่า>>(ทัวร์JFK-CX001)

ทัวร์อเมริกา แคนาดานิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 9 วัน 7 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)<<เทพีเสรีภาพ - ไทม์ สแควร์- แคนาดา - น้ำตกไนแอการ่า>>(ทัวร์JFK-CX001)

นิวยอร์ก – เทพีเสรีภาพ - ไทม์ สแควร์ - ตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท-นิวยอร์ก – OUTLET - แอตแลนด์ติก ซิตี้ - สถาบันสมิธโซเนียน - แฮริสเบิร์ก - แฮริสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง – แคนาดา - น้ำตกไนแอการ่า – อาหารค่ำบน Skylon Tower - ล่องเรือไนแอการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) - โตรอนโต – ขึ้น CN Tower กำหนดการเดินทาง 8 – 16 ตุลาคม 2557 5 – 13 , 19 -27 พฤศจิกายน 2557

ราคา(เริ่มที่) : 99,900 บาท

โปรแกรมทัวร์จีน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CNX-CA01)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CNX-CA01)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง • เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ช้อปปิ้งสุดมันส์.. ถนนหวังฟู่จิ่ง และ ตลาดรัสเซียเก่า-ใหม่ • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว...พิเศษ..ชมโชว์สุดอลังการ ...กายกรรมปักกิ่ง • บุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด

ราคา(เริ่มที่) : 21,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง : Shock Price !!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA30)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง : Shock Price !!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA30)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง • เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามของ พระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์.. ถนนหวังฟู่จิ่ง ตลาดรัสเซียเก่า และตลาดรัสเซียใหม่ • เมนูพิเศษ....อาหารกวางตุ้ง , สุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด , เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด มูลค่า 970 บาท

ราคา(เริ่มที่) : 15,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG02)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว โจวจวง หังโจว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (SHA-TG02)

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ • หังโจว...ล่องทะเลสาบซีหู • โจวจวง...ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณ พร้อมชมสินค้าพื้นเมือง • ซูโจว...ชมการจัดสวนของเศรษฐีสมัยก่อนที่สวนโอหยวน และชมวัดซีหยวน • เซี่ยงไฮ้..ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมหาดไว่ทาน ขึ้นตึก SWFC ชมโชว์อลังการกายกรรม ERA • อู๋ซี...นมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ+ตำหนักฝานกง (รวมรถราง) • ช้อปปิ้งจุใจ....ถนนโบราณเหอฟังเจีย ถนนนานกิง ตลาด TAOBAOCHENG ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

ราคา(เริ่มที่) : 26,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวจีน Shock Price!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA29)

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Shock Price!!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA (PEK-CA29)

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง• เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามของ พระราชวังกู้กง…พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนหวังฟู่จิ่ง ตลาดรัสเซียเก่า และตลาดรัสเซียใหม่ • เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้ปักกิ่ง+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด มูลค่า 970 บาท

ราคา(เริ่มที่) : 22,900 บาท
ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU14)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (KMG-MU14)

ทัวร์จีน เที่ยวคุนหมิง • ชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง • ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ • ขึ้นสู่บริเวณ จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ • ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว • ชม (ฉางเจียงตี่ยี่วาน) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต • เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง

ราคา(เริ่มที่) : 29,900 บาท

โปรแกรมทัวร์Dubai

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ อาบูดาบี ชาร์จาห์ พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์(EK)<<ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque >>(ทัวร์ DXB-EK001)

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ อาบูดาบี ชาร์จาห์ พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์(EK)<<ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque >>(ทัวร์ DXB-EK001)

นำท่านบินตรงสู่ดินแดนมหัศจรรย์ที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์ ”นครดูไบ” ศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวแห่งดินแดนตะวันออกกลาง ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรม Emirates Palace พิเศษ!! นำท่านขึ้นชมวิวมุมสูงของนครดูไบ บนตึกระฟ้า BURJ KHALIFA ตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ชมการแสดง “น้ำพุแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek ในเมืองอันมั่งคั่ง สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ กำหนดการเดินทาง 11-15 , 25 -28 กันยายน 2557// 16 – 20, 23 – 27 ตุลาคม , 6 -10 พฤศจิกายน, //13 – 17, 20 -24 พฤศจิกายน 2557//4 – 8 ธันวาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 49,900 บาท

โปรแกรมทัวร์Ecuador

สัมผัสมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลก ณ หมู่เกาะกาลาปากอส(พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)12 วัน โดยสายการบินไทย (TG)<<หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) ดินแดนมหัศจรรย์ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก>>(ทัวร์MAD-TG001)

สัมผัสมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลก ณ หมู่เกาะกาลาปากอส(พิเศษเที่ยวชมมรดกโลกที่สเปน)12 วัน โดยสายการบินไทย (TG)<<หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) ดินแดนมหัศจรรย์ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก>>(ทัวร์MAD-TG001)

หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) ดินแดนมหัศจรรย์ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก แหล่งกำเนิดพืชและสัตว์นานาชนิด ถือเป็นบ้านของสัตว์กว่า 9,000 สายพันธุ์ และกว่า 75% ของสัตว์ทั้งหมดนี้ ท่านสามารถพบได้ที่นี่ที่เดียวในโลก!!!กำหนดการเดินทาง 10 – 21 ตุลาคม 2557 //24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557// 7 – 18 พฤศจิกายน 2557

ราคา(เริ่มที่) : 269,900 บาท

โปรแกรมทัวร์อังกฤษ

ทัวร์สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ8 วัน 5 คืนโดยสายการบินอิมิเรท (EK)<<แฟนบอลไม่พลาดเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) และ ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล (Anfield Stadium) >>(ทัวร์GLA-EK001)

ทัวร์สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ8 วัน 5 คืนโดยสายการบินอิมิเรท (EK)<<แฟนบอลไม่พลาดเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) และ ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล (Anfield Stadium) >>(ทัวร์GLA-EK001)

บินสู่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle ) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แฟนบอลไม่พลาดเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) และ ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล (Anfield Stadium) ของ 2 ทีมยักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษ เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) เยือนเมืองคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff) เมืองหลวงแห่งเวลส์ (Wales) ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน(Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London) *** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,500 บาท *** กำหนดการเดินทาง 31 สิงหาคม – 7 กันยายน, 23 – 30 กันยายน 57 / 9-16,16-23,23-30 พฤศจิกายน 2557 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 69,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ - เวลล์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินอิมิเรท (EK)<<ชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) และ ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล (Anfield Stadium) >>(ทัวร์MAN-EK001)

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ - เวลล์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินอิมิเรท (EK)<<ชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) และ ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล (Anfield Stadium) >>(ทัวร์MAN-EK001)

บินสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เพื่อนำแฟนบอลเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) และ ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล (Anfield Stadium) ของ 2 ทีมยักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษ เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) เยือนเมืองคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff) เมืองหลวงแห่งเวลส์ (Wales) ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน(Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ช้อปปิ้งจุใจที่ OUTLET,ห้างแฮร์รอดส์ และถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London) *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,500 บาท *** กำหนดการเดินทาง30 ก.ย. – 6 ต.ค., 7-13, 13-19, 16-22 ต.ค.2557// 4-10, 26 พ.ย.-2 ธ.ค.2557 2 -8 ธ.ค., 3-9

ราคา(เริ่มที่) : 59,900 บาท
ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ ชมฟุตบอล ระหว่าง แมนยู กับ นิวคาสเซิล อังกฤษ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท EY << ชมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ของทีมเจ้าบ้านปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านปะทะแข้ง กับทีมเยือน สาลิกาดง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด >>(ทัวร์ MAN-EY001)

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ ชมฟุตบอล ระหว่าง แมนยู กับ นิวคาสเซิล อังกฤษ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอทิฮัท EY << ชมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ของทีมเจ้าบ้านปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านปะทะแข้ง กับทีมเยือน สาลิกาดง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด >>(ทัวร์ MAN-EY001)

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ เที่ยวชมเมืองลิเวอร์พูลที่สวยงาม เดินเล่นชมความงามของเมืองมหาวิทยาลัยที่เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) เข้าชมมหา คฑาเพชร ณ หอคอยลอนดอน ขึ้นชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิมเป็ดย่างที่ โฟร์ซีซั่นเมนูสุดฮิต ช้อปปิ้งช่วงWinter Sale ทั่วทั้งเกาะอังกฤษอย่างจุใจที่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET ,ห้างแฮร์รอดส์และถนนอ๊อกฟอร์ด *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,500 บาท *** กำหนดการเดินทาง 24 – 30 ธันวาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 89,900 บาท
ชมฟุตบอล ระหว่าง แมนยู กับ นิวคาสเซิลอังกฤษ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<ชมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ของทีมเจ้าบ้านปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านปะทะแข้ง กับทีมเยือน สาลิกาดง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด>>(ทัวร์LHR-TG001)

ชมฟุตบอล ระหว่าง แมนยู กับ นิวคาสเซิลอังกฤษ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<ชมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ของทีมเจ้าบ้านปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านปะทะแข้ง กับทีมเยือน สาลิกาดง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด>>(ทัวร์LHR-TG001)

ชมการแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ของทีมเจ้าบ้านปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านปะทะแข้ง กับทีมเยือน สาลิกาดง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน(Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ ชมมหา คฑาเพชร ณ หอคอยลอนดอน ขึ้นชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิมเป็ดย่างที่ โฟร์ซีซั่นเมนูสุดฮิต ช้อปปิ้งจุใจที่ OUTLET,ห้างแฮร์รอดส์และถนนอ๊อกฟอร์ด *** ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 5,500 บาท *** กำหนดการเดินทาง 23 – 30 ธันวาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 105,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS(QR )<<สัมผัสความโรแมนติกที่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก แวะทักทายเมืองบราติสลาวา(Bratislava)>>(ทัวร์ VIE-QR003)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS(QR )<<สัมผัสความโรแมนติกที่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก แวะทักทายเมืองบราติสลาวา(Bratislava)>>(ทัวร์ VIE-QR003)

โปรแกรมเที่ยวสบาย ๆ เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี พักเมืองซาร์ลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอกโมสาร์ท พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสความโรแมนติกที่ กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เดินเล่นที่เขตเมืองเก่าที่บราติสลาวา(Bratislava) เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองที่มีความสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก กำหนดการเดินทาง 07-14, 14-21 , 21-28 ต.ค. // 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 02-09 , 09-16 ธ.ค.2557

ราคา(เริ่มที่) : 55,900 บาท
ทัวร์เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป >>(ทัวร์BRU-EK001)

ทัวร์เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป >>(ทัวร์BRU-EK001)

เที่ยวยุโรปกับโปรแกรมสบายๆ ราคาเบาๆ บินสู่กรุงบรัสเซลส์(Brussels) เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม เที่ยวชมเมืองศูนย์กลางธุรกิจที่แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ตะลึงกับความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของทัศนียภาพ กังหันลมโบราณและวิถึชีวิตแบบชาวดัทช์แท้ๆที่หมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) กำหนดการเดินทาง09 – 15, 8 – 14, 15 - 21, 20 - 26, 22 - 28 ตุลาคม 2557 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน, 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557 4 - 10, 11 - 17, 18 - 24 พฤศจิกายน 2557 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม, 3-9 ธันวาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 49,900 บาท
ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) >>(ทัวร์MXP-EK004)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)<<เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) >>(ทัวร์MXP-EK004)

นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline) อันสุดหรู สู่มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขายูงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปร๊าก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม ถ่ายรูปกับรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรียกำหนดการเดินทาง 6 – 14 ,12 - 20, 20 – 28 ,22 – 30 ตุลาคม 2557, 26 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน, 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557 6 - 14 , 13 - 21, 20 - 28 พฤศจิกายน, 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2557 1 – 9 , 4 - 12 , 7 – 15 ธันวาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 69,900 บาท
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) >>(ทัวร์FRA-EK001)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรปเยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) <<เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) >>(ทัวร์FRA-EK001)

บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี เยือน แบมเบิร์ก(Bamberg) เมืองมรดกโลก เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlory vary) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) แบบเต็มอิ่มซึ่งจะทำให้คุณหลงรักไม่รู้ลืม ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ที่โค้งน้ำสุดสวยของแม่น้ำดานูบ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา เที่ยวซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเกิดของนักดนตรีเอก“วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” กำหนดการเดินทาง 21-28 ก.ย.,28 ก.ย. – 5 ต.ค.2557 2-9, 15-22, 22-29, 23-30 ต.ค., 29 ต.ค.-5 พ.ย.2557 6-13, 12-19, 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 2557 3-10, 4-11, 7-14 ธ.ค.

ราคา(เริ่มที่) : 55,900 บาท
ทัวร์ยุโรป เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)<<นำท่านชมความยิ่งใหญ่มหาวิหาร โคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือ Rhine Cruise >>(ทัวร์AMS-CI003)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)<<นำท่านชมความยิ่งใหญ่มหาวิหาร โคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือ Rhine Cruise >>(ทัวร์AMS-CI003)

นำท่านบินตรงสู่อัมเตอร์ดัม โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ นำท่านชมความยิ่งใหญ่มหาวิหาร โคโลญ (Cologne Cathedral) ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ และพิเศษกับเมนูอาหารขึ้นชื่อกำหนดการเดินทาง 13-20 , 20-27 ต.ค. // 27 ต.ค. – 03 พ.ย. // 10-17 พ.ย. 24 พ.ย.-01 ธ.ค. // 08-15 ธ.ค. 2557

ราคา(เริ่มที่) : 59,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (พักเซินเจิ้น 2 คืน) โดยสายการบิน Emirate Airline [HKG-EK02]

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน (พักเซินเจิ้น 2 คืน) โดยสายการบิน Emirate Airline [HKG-EK02]

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง • เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม พักเซินเจิ้น 2 คืน • ชมวิถีชีวิตของชาวจีนชนเผ่าต่างๆ และสิ่งจำลองสถานที่ต่างๆ ของจีนที่หมู่บ้านวัฒนธรรม • ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านดัง TsimshaTsui ที่ฮ่องกง • ไหว้องค์เจ้าพ่อแชกงหมิว ณ วัดกังหัน เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต หมุนแต่สิ่งที่ดีเข้ามาแทน • ลิ้มลองเมนูพิเศษ ซีฟู้ด + ไวน์แดง และ นกพิราบย่าง

ราคา(เริ่มที่) : 14,900 บาท
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (ทัวร์ HKG-EK05)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (ทัวร์ HKG-EK05)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เที่ยวเซินเจิ้น เที่ยวจูไห่ เที่ยวมาเก๊า •โปรแกรมเที่ยวสุดคุ้ม เที่ยว 4 เมือง • เที่ยวเซินเจิ้น ช้อปปิ้งที่ห้างหล่อหวู่มอลล์ ลิ้มลองไวน์แดง+อาหารซีฟู๊ด • มาเก๊าเมืองสองวัฒนธรรมบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเซียลิ้มลองขนมทาร์ตไข่แสนอร่อย • ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ก่อนบินกลับ

ราคา(เริ่มที่) : 20,900 บาท

โปรแกรมทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8วัน 7คืน โดยสายการแอร์อินเดีย AI<<เยือนเมืองลุมพินี –พุทธคยา- สารนาถ –กุสินารา >> (ทัวร์ IND-AI001)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8วัน 7คืน โดยสายการแอร์อินเดีย AI<<เยือนเมืองลุมพินี –พุทธคยา- สารนาถ –กุสินารา >> (ทัวร์ IND-AI001)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย • • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล ดินแดนแห่งศรัทธา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน • เยือนเมืองลุมพินี – สารนาถ – พุทธคยา – กุสินารา • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดู • ชมความงดงามของทัชมาฮาล และป้อมอักราฟอร์ด • พิเศษวัดอัคชาดาร์ม ศาสนสถานที่สร้างจากแรงศรัทธา กำหนดการเดินทาง 5 – 12, 19 – 26 ตุลาคม 2557 //26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 //9 – 16, 16 – 23, 23 – 30 พฤศจิกายน 2557 //5 – 12 ธันวาคม 2557 //29 ธ.ค. 57 – 5 ม.ค. 58

ราคา(เริ่มที่) : 46,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย อักรา ชัยปุระ 5 วัน 4 คืน โดยสายการแอร์อินเดีย AI <<สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของนครเดลลี ผ่านชมอนุสรณ์สถานแห่งทหารกล้า “ประตูเมืองแห่งชัยชนะ” >>(ทัวร์ IND-AI003)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย อักรา ชัยปุระ 5 วัน 4 คืน โดยสายการแอร์อินเดีย AI <<สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของนครเดลลี ผ่านชมอนุสรณ์สถานแห่งทหารกล้า “ประตูเมืองแห่งชัยชนะ” >>(ทัวร์ IND-AI003)

ทัวร์อินเดีย เทียวอินเดีย • สัมผัสเสน่ห์แห่งความงามของนครเดลลี • ผ่านชมอนุสรณ์สถานแห่งทหารกล้า “ประตูเมืองแห่งชัยชนะ” หรือ INDIA GATE • ตระการตากับความงามของพระราชวังแอมเบอร์ และ พระราชวังสายลม • เยือนนครสีชมพู “ชัยปุระ” และ “ฟาแตห์ปูร์ สิครี” • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันลือชื่อ และ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่แข็งแกร่ง กำหนดการเดินทางวันที่ 4 – 8, 11 – 15 ตุลาคม 2557//8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 พฤศจิกายน 2557//5 – 9, 10 – 14 ธันวาคม 2557 //29 ธ.ค. 57 – 2 ม.ค. 58

ราคา(เริ่มที่) : 32,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย AI <<• สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ>>(ทัวร์ IND-AI002)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย AI <<• สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ>>(ทัวร์ IND-AI002)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์ ” • สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจี และเทือกเขาหิมะรายรอบ • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ และ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ กำหนดการเดินทาง 11 – 17 ตุลาคม 2557 //8 – 14, 15 – 21, 22 – 28 พฤศจิกายน 2557 //5 – 11 ธันวาคม 2557//29 ธ.ค. 57 – 4 ม.ค. 58

ราคา(เริ่มที่) : 39,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย(TG)<<• เยือนเมืองลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา>>(ทัวร์ IND-TG001)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย(TG)<<• เยือนเมืองลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา>>(ทัวร์ IND-TG001)

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมืองลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู กำหนดการเดินทาง วันที่ 12 – 18, 19 – 25 พฤศจิกายน 2557//26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2557 //5 – 11 ธันวาคม 2557//10 – 16 ธันวาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 47,900 บาท

โปรแกรมทัวร์อินโดนีเชีย

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-A 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI01)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-A 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ DPS-BI01)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี+บรูไน• โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน”บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต • บาหลี-ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ • บาหลี-หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด • บาหลี-ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ และ Kacak Dance, ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน • บาหลี-พิเศษ...เมนูซีฟู้ดไสตล์บาหลี กุ้งมังกรรวม 500 กรัม ริมชายหาดจิมบารันแสนโรแมนติค • บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque • บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี

ราคา(เริ่มที่) : 24,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-B 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI(ทัวร์ DPS-BI02)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-B 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI(ทัวร์ DPS-BI02)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี+บรูไน • โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บาหลี, อินโดนีเซีย+บรูไน” • บาหลี-ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต และ วัดอุลันดานูบราตัน • บาหลี-ชมวัดหลวง “เบซากีห์” ชมความสวยงาม “นาขั้นบันได” • บาหลี-หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด • บาหลี-ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ และ Kacak Dance, ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน • บาหลี-พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี+กุ้งมังกรรวม 500 กรัม • บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque • บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี

ราคา(เริ่มที่) : 27,900 บาท
ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ DPS-TG01)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ DPS-TG01)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ • หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด • ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ และ Kacak Dance, ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน • พิเศษ...เมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี บรรยากาศแสนโรแมนติกริมชายหาดจิมบารัน กุ้งมังกร 500 กรัม • พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว

ราคา(เริ่มที่) : 33,900 บาท

โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Shock Price 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ ICN-TG48)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Shock Price 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ ICN-TG48)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี• สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่ หมู่บ้านฝรั่งเศส และ เกาะนามิ • พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา • ชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ของการถ่ายรูป • ช้อปปิ้งสุดมันส์...เมียงดง, ทงแดมุน ชม Drawing Show หรือ Drumcat Showชื่อดัง • พิเศษ...อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟท์บาร์บีคิวและซีฟู๊ดสไตล์เกาหลี แบบไม่อั้น !!!
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย.57
วันที่ 10-14, 26-30 ก.ย. 57

ราคา(เริ่มที่) : 23,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Seoraksan in Autumn 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ ICN-TG50)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Seoraksan in Autumn 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ ICN-TG50)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • สัมผัสฤดูใบไม้เปลี่ยนสี บรรยากาศ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ที่ “อุทยานโซรัคซาน” พร้อมขึ้นกระเช้าชมวิว • ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและตามรอยซีรี่ย์ชื่อดังที่ เกาะนามิ • พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ ชมวิวกรุงโซลแบบ 360 องศา • ช้อปปิ้งสุดมันส์ตลาดชื่อดังในเกาหลี เมียงดง, ทงแดมุน,ถนนฮงอิก • สนุกสนานเต็มอิ่มกับเครื่องเล่นนานาชนิด ที่ สนุกเอเวอร์แลนด์ • ชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ของการถ่ายรูป • สุดคุ้มพัก......โรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองโซล
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 11-15, 18-22, 24-28 ต.ค.57

ราคา(เริ่มที่) : 28,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Full Option Ski Resort 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ ICN-TG53)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Full Option Ski Resort 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ ICN-TG53)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • สุดคุ้มพัก....สกีรีสอร์ท สนุกสนานบนลานสกีขนาดใหญ่หลากหลายกิจกรรมท้าลมหนาวชม (ราคารวมค่าอุปกรณ์สกี ไม้ค้ำ และรองเท้าสกี) • ชมโชว์ชื่อดัง Drawing Show หรือ Wedding Show • ท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก (ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์) • ช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง...เมียงดง , ทงแดมุน , อินซาดง, ถนนซัมจองดองกิล • เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ , ชมและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากภายในไร่ • พิเศษ...สำหรับท่านที่มี Rop.สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % • สุดคุ้ม..........พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองโซล 2 คืน

ราคา(เริ่มที่) : 32,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Big Pro Hanriver - A 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินทีเวย์ แอร์ไลน์ TW (ทัวร์ ICN-TW12)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Big Pro Hanriver - A 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินทีเวย์ แอร์ไลน์ TW (ทัวร์ ICN-TW12)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • ปั่นเรียวไบท์... สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่หมู่บ้านอังกฤษ English Village • ให้ท่านสนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นและกิจกรรมกรรมต่างๆมากมาย ที่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ • พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ ชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา • พิเศษ...ให้ท่าน ล่องเรือแม่น้ำฮัน ชมบรรยากาสสุดชิว + บุฟเฟ่ต์นานาชาติ • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ... Paju premium outlet,เมียงดง, ถนนฮงอิก • พิเศษ...อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟท์บาร์บีคิวและซีฟู๊ดสไตล์เกาหลี แบบไม่อั้น !!!

ราคา(เริ่มที่) : 22,900 บาท
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Joyful Ski & Snow 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ ICN-TG54)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Joyful Ski & Snow 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (ทัวร์ ICN-TG54)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี • เที่ยวสวนสนุก Everland เต็มอิ่มกับบัตรเล่นได้ไม่จำกัดรอบ • สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก • สนุกสนานบนลาน สกีขนาดใหญ่ หลากหลายกิจกรรมท้าลมหนาวพิเศษ.... บุฟเฟ่ต์บาบีคิวป้งย่างแบบไม่อั้น!!! • พาท่านชม Alive Musuem ตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ • ช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง...เมียงดง , ทงแดมุน , ถนนซัมจองดองกิล • ชมและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากภายในไร่ !! • พิเศษ...สำหรับท่านที่มี Rop.สามารถสะสมไมล์ได้ 50 %

ราคา(เริ่มที่) : 26,900 บาท

โปรแกรมทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ เนปิดอร์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ทัวร์ MDL-PG05)

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ เนปิดอร์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ทัวร์ MDL-PG05)

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์• ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย • ชมวิวพระอาทิตย์อัศดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ชมเมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า กรุงเนปิดอร์ • พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับกุ้งแม่น้ำย่าง

ราคา(เริ่มที่) : 15,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD (ทัวร์ RGN-DD08)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD (ทัวร์ RGN-DD08)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต • พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง • พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน

ราคา(เริ่มที่) : 13,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD (ทัวร์ RGN-DD07)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD (ทัวร์ RGN-DD07)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต • พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง • พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน

ราคา(เริ่มที่) : 13,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ทัวร์ MDL-PG06)

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ทัวร์ MDL-PG06)

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ • ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย • ชมวิวพระอาทิตย์อัศดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ • ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีมังคละ • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) • พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับกุ้งแม่น้ำย่าง

ราคา(เริ่มที่) : 16,900 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG <font color=#fc0606 size=2><< พักโรงแรมดีระดับ 5 ดาว >></font>(ทัวร์ RGN-PG01)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG << พักโรงแรมดีระดับ 5 ดาว >>(ทัวร์ RGN-PG01)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตพักดี 5 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง • พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน

ราคา(เริ่มที่) : 14,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ Amazing Boracay Cebu Bohol 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซบูแปซิฟิคแอร์ 5J (ทัวร์ MNL-5J02)

ฟิลิปปินส์ Amazing Boracay Cebu Bohol 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินเซบูแปซิฟิคแอร์ 5J (ทัวร์ MNL-5J02)

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ • โปรแกรมสุดคุ้ม ”ไปครั้งเดียว...เที่ยว 4 UNSEEN in Philippine” • สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เนินเขาชอคโกแลต, หาด White Beach ชื่อดังของโลก แห่งดินแดนตากาล็อก • สัมผัสธรรมชาติ หาดสวย น้ำใส เกาะโบราเคย์ เกาะสวรรค์ อันลือชื่อของฟิลิปปินส์ • เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู • เที่ยว เกาะโบโฮ ล่องเรือชมหมู่บ้าน โบราณโลบอค, ชมความน่ารักของ ลิงน้อยทราเซียร์ • ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส, โบสถ์ซานอะกุสติน ชมความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน

ราคา(เริ่มที่) : 44,900 บาท
ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไนบรูไน+ฟิลิปปินส์ Discovery ASEAN-A 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI06)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไนบรูไน+ฟิลิปปินส์ Discovery ASEAN-A 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI06)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน+ฟิลิปปินส์• โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” • บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque • บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี • ฟิลิปปินส์-ชม เกาะคอร์เรกิดอร์ แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ • ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos • ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต • ฟิลิปปินส์-พิเศษ...ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 08-13 ส.ค.57 (วันแม่แห่งชาติ) , 19-24 ก.ย.57

ราคา(เริ่มที่) : 32,900 บาท
ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ Discover Manila - A 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ PR (ทัวร์ MNL-PR04)

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ Discover Manila - A 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ PR (ทัวร์ MNL-PR04)

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ • ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน • ชม เกาะคอร์เรกิดอร์ แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ • ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipino • ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต • พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง, ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ราคา(เริ่มที่) : 24,900 บาท
ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ Discover Manila - B 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ PR (ทัวร์ MNL-PR05)

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ Discover Manila - B 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ PR (ทัวร์ MNL-PR05)

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เที่ยวฟิลิปปินส์ • ชมเมืองเก่า อินทรามูรอส ความอลังการของยุคอาณานิคมสเปน • ชม ภัตตาคารธารน้ำตก เอกลักษณ์แห่งการผ่อนคลายไม่ซ้ำใคร • ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipino • ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต • พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง, ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ราคา(เริ่มที่) : 24,900 บาท
ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน+ฟิลิปปินส์ Discovery ASEAN-B 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI07)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน+ฟิลิปปินส์ Discovery ASEAN-B 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์ BI (ทัวร์ BWN-BI07)

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน
• โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” • บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque • บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี • ฟิลิปปินส์-ชม เกาะคอร์เรกิดอร์ แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวฟิลิปปินส์ • ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos • ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต • ฟิลิปปินส์-ชมบรรยากาศ Solaire Resort&Casino คาสิโนสุดหรูระดับ 5 ดาว • ฟิลิปปินส์-พิเศษ...ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 04-09 เม.ย.57 วันหยุด วันจักรี ,25-30 เม.ย. 57
วันที่ 11-16 เม.ย.57 วันหยุด วันสงกรานต์

ราคา(เริ่มที่) : 37,900 บาท

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ Chill chill Singapore !!! 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ 3K (ทัวร์ SIN-3K11)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ Chill chill Singapore !!! 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ 3K (ทัวร์ SIN-3K11)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ - สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ - สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ - สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ล่องเรือบั้มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก - ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-รสชาดต้นตำรับของสิงคโปร์ - อิสระเลือกเที่ยว เลือกช้อป เลือกกิน อย่างจุใจ

ราคา(เริ่มที่) : 15,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE EASY PROGRAM 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ 3K (ทัวร์ SIN-3K10)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE EASY PROGRAM 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ 3K (ทัวร์ SIN-3K10)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ - สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ - สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ - สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Gardens by the Bay” - ล่องเรือบั้มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก - สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชน่าทาวน์ - พร้อมสักการะไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ วันพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-รสชาดต้นตำรับของสิงคโปร์ - พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมัน ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน

ราคา(เริ่มที่) : 18,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ SQ <font color=#fc0606 size=2><< ชมโชว์ “ wings of time “ >></font>(ทัวร์ SIN-SQ02)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ SQ << ชมโชว์ “ wings of time “ >>(ทัวร์ SIN-SQ02)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ - พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมัน ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง - ข้าวมันไก่บุนท่องกี่ รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์ - ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟลามิงโก้ - ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง, ชมโชว์ “wings of time“ที่เกาะเซ็นโตซ่า - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน - สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ - สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Gardens by the Bay” - ล่องเรือบั้มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก - สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชน่าทาวน์
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 23-26 ต.ค.57

ราคา(เริ่มที่) : 27,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า ล่องเรือบั๊มโบ๊ท สวนนกจูร่ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการแอร์เอเชีย FD (ทัวร์ SIN-FD08)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า ล่องเรือบั๊มโบ๊ท สวนนกจูร่ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการแอร์เอเชีย FD (ทัวร์ SIN-FD08)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง fountain of wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมัน ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ข้าวมันไก่บุนท่องกี่ รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์ ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟลามิงโก้ ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง, ชมโชว์ “wings of time“ที่เกาะเซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Gardens by the Bay” ล่องเรือบั้มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชน่าทาวน์

ราคา(เริ่มที่) : 23,900 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า ล่องเรือบั๊มโบ๊ท สวนนกจูล่ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ 3K(ทัวร์ SIN-3K07)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ มารีนา เบย์ แซนด์ เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า ล่องเรือบั๊มโบ๊ท สวนนกจูล่ง 4 วัน 3 คืน โดยสายการเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ 3K(ทัวร์ SIN-3K07)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ อาทิเช่น ข้าวมันไก่-รสชาดต้นตำรับของสิงคโปร์ • พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมัน ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงข้าวมันไก่บุนท่องกี่ รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์ • ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูล่ง และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟลามิงโก้ • ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง, น้ำพุดนตรี ที่เกาะเซ็นโตซ่า • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนออร์ชาร์ด อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดรอบ • สัมผัสกับโรงแรมสุดหรู มารีนา เบย์ แซนด์ ซึ่งมี สวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ชมสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Gardens by the Bay”ล่องเรือบั๊มโบ๊ทชมแม่น้ำสิงคโปร์ในยามค่ำคืน • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก • สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตของชาวจีนในสิงคโปร์ ในย่าน ไชน่าทาวน์

ราคา(เริ่มที่) : 24,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์<<ชมความงามของธรรมชาติอันแปลกตา ซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้โบราณของอุทยานอาลีซัน>>(ทัวร์ CI003-1)

ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์<<ชมความงามของธรรมชาติอันแปลกตา ซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้โบราณของอุทยานอาลีซัน>>(ทัวร์ CI003-1)

• ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, • นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น บนยอดเขาอาลีซัน • ชมความงามของธรรมชาติอันแปลกตา ซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้โบราณของอุทยานอาลีซัน • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี กำหนดการเดินทาง : 24-28 ก.ย.//8-12 ต.ค.

ราคา(เริ่มที่) : 32,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า>>(ทัวร์ TPE-CI002)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา5วัน 4คืนโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(CI)<<นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า>>(ทัวร์ TPE-CI002)

• นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดง พร้อมสนุกไปกับสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ กำหนดการเดินทาง :วันที่ 22-26 ต.ค.// 19-23, 26-30 พ.ย.

ราคา(เริ่มที่) : 33,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ 5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<•อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด>>(ทัวร์TPE-TG004)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทาโรโกะ 5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<•อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด>>(ทัวร์TPE-TG004)

• อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • นั่งกระเช้าพาโนรามาเพลิดเพลินกับสวนสนุก ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, ปลาประธานาธิบดี, ยกยอทะเล, พระกระโดดกำแพง • แช่น้ำแร่ผ่อนคลายในห้องส่วนตัว ณ รีสอร์ทกลางหุบเขา • ช๊อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. วันที่ 22-26, 23-27 ตุลาคม 57// วันที่ 06-10 ธันวาคม 57

ราคา(เริ่มที่) : 35,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี>>(ทัวร์ TPE-TG001)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อุทยานอาลีซัน5วัน 4คืนโดยสายการบินไทย(TG)<<• แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี>>(ทัวร์ TPE-TG001)

• นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง และผิวพรรณที่ดี • ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์ กำหนดการเดินทาง : วันที่ 22-26, 23-27 ตุลาคม 57 วันที่ 06-10 ธันวาคม 57//28 ธันวาคม 57-01 มกราคม 58//29 ธันวาคม 57-02 มกราคม 58

ราคา(เริ่มที่) : 35,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG) <<• เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน>>(ทัวร์ TPE-TG003)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย(TG) <<• เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน>>(ทัวร์ TPE-TG003)

• เที่ยวชมความงามของสามอุทยานดังของไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน • อุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด • อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง, หินรองเท้านางฟ้า ฯลฯ • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ลิ้มรสบุฟเฟ่ห์ สุกี้ชาบูชาบู, ร้านอาหาร เสี่ยวหลงเปา • แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ฯลฯ • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc. กำหนดการเดินทาง : วันที่ 07-12, 08-13, 18-23 ตุลาคม 57 - 39,900- วันที่ 05-10 ธันวาคม 57//วันที่ 27 ธันวาคม 57-01 มกราคม 58

ราคา(เริ่มที่) : 39,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ไทย

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ทัวร์บึงกาฬ-ภูทอก-นครพนม 5วัน4คืน เดินทางโดย รถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ทัวร์บึงกาฬ-ภูทอก-นครพนม 5วัน4คืน เดินทางโดย รถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-หลวงพ่อพระใส-ศาลาแก้วกู่-ภูทอก สวรรค์ 7 ชั้น ไหว้พระธาตุวันเกิด-พระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส พัก โรงแรม จ.บึงกาฬ 1 คืน , โรงแรม จ.นครพนม 1 คืน

ราคา(เริ่มที่) : 5,900 บาท
ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ทัวร์ชมทะเลบัวแดง-อุดรธานี 5วัน4คืน เดินทางโดย รถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ทัวร์ชมทะเลบัวแดง-อุดรธานี 5วัน4คืน เดินทางโดย รถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์ไทย เทียวอุดรธานี ทะเลบัวแดง-มรดกโลกบ้านเชียง-วัดป่าภูก้อน-พระพุทธไสยาสน์หินอ่อน หนองคาย-หลวงพ่อพระใส-พระธาตุบังพวน-ช้อปปิ้งตลาดท่าเสด็จ พัก โรงแรม จ.อุดรธานี 2คืน

ราคา(เริ่มที่) : 6,500 บาท
ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ปาย ปางอุ๋ง เชียงใหม่ 5วัน4คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ปาย น้ำตกหมอกฟ้า-วัดน้ำฮู-สะพานประวัต์ศาสตร์ปาย-ถนนคนเดิน-ชมวิวปางอุ๋ง วนอุทยานถ้ำปลา-ห้วยน้ำดัง-ดอยสุเทพ-ภูพิงค์ราชนิเวศน์

ราคา(เริ่มที่) : 7,900 บาท
ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ทัวร์บั้งไฟพญานาค-หนองคาย 4วัน3คืน เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ทัวร์บั้งไฟพญานาค-หนองคาย 4วัน3คืน เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย วัดหินหมากเป้ง-หลวงพ่อพระใส-ศาลาแก้วกู่-ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ตลาดท่าเสด็จ-พระธาตุบังพวน-วัดป่าภูก้อน-พระไสยาสน์หินอ่อนขาว พักโรงแรม จ.หนองคาย 1 คืน และโรงแรม จ.อุดรธานี 1 คืน

ราคา(เริ่มที่) : 6,500 บาท
ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5วัน4คืน โดยรถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศ

ทัวร์ไทย เที่ยวไทย ตรัง ท่องทะเล ถ้ำมรกต 5วัน4คืน โดยรถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศ

ถ้ำเลเขากอบ-บ่อน้ำร้อนควนแดง-สถานีรถไฟกันตัง-ต้นยางพาราต้นแรก หาดปากเม็ง-ถ้ำมรกต-เกาะมุก-เกาะเชือก-ดำน้ำชมปะการัง

ราคา(เริ่มที่) : 7,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ตุรกี

แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)<font color=#fc0606 size=3><b>*****พักโรงแรม 5 ดาวและบินภายใน 2 ขา*****</b></font><< ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) >>(ทัวร์ ADB-TK001)

แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)*****พักโรงแรม 5 ดาวและบินภายใน 2 ขา*****<< ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) >>(ทัวร์ ADB-TK001)

นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องห่วงระยะทางเพราะเราบินภายในถึง 2 ขา เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum)ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ กำหนดการเดินทาง 20-27 ก.ย. 2557 11-18 , 18-25 ต.ค. // 8-15 , 21-28 , 22-29 พ.ย. 7-14 , 19-26 ,20-27 ธ.ค.

ราคา(เริ่มที่) : 55,900 บาท
แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)<font color=#fc0606 size=3><b>*****พักโรงแรม 4 ดาวและบินภายใน 1 ขา*****</b></font><<ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) >>(ทัวร์ ASR-TK001)

แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)*****พักโรงแรม 4 ดาวและบินภายใน 1 ขา*****<<ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) >>(ทัวร์ ASR-TK001)

นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ กำหนดการเดินทาง 4-11 , 18-25 ก.ย.//6-12 , 20-26 พ.ย. // 4-10 ธ.ค.

ราคา(เริ่มที่) : 49,900 บาท
แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)<font color=#fc0606 size=3><b>*****พักโรงแรม 5 ดาวและบินภายใน 1 ขา*****</b></font>

แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)*****พักโรงแรม 5 ดาวและบินภายใน 1 ขา*****

นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %] เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ กำหนดการเดินทาง 6 – 13,19 – 26 ตุลาคม 2557

ราคา(เริ่มที่) : 55,900 บาท

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ QR (ทัวร์ HAN-QR07)

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ QR (ทัวร์ HAN-QR07)

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ• ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนามชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • พิเศษ !อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, ซีฟู้ด และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ รสเลิศ

ราคา(เริ่มที่) : 14,900 บาท
ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา กู๋จี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ <<• เที่ยว วุงเตา เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง >>(ทัวร์ SGN-VJ01)

ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา กู๋จี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ <<• เที่ยว วุงเตา เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง >>(ทัวร์ SGN-VJ01)

ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • เที่ยว วุงเตา เมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม • ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน • สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

ราคา(เริ่มที่) : 13,900 บาท
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ << เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก พร้อมสัมผัสบรรยากาศ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน >>(ทัวร์ SGN-VJ03)

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ << เที่ยวมหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก พร้อมสัมผัสบรรยากาศ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน >>(ทัวร์ SGN-VJ03)

ทัวร์เวียดนามใต้ เที่ยวเวียดนามใต้ สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 23-27 ต.ค.57

ราคา(เริ่มที่) : 20,900 บาท